Årsmøte Tottenhams Venner

Årsmøte Tottenhams Venner

Publisert av Bjørnar Valen den 15.10.22. Oppdatert 21.10.22.

Årsmøte blir avholdt i andre etasje på The Bluecoats pub i 614 High Road, få minutters gange fra stadion. Møtet holdes lørdag 22. oktober klokken 19.00 (engelsk tid).

  • Alle deltagerne på årsmøtet får utdelt et lodd når den formelle delen avsluttes. Det blir selvsagt flotte premier til vinnerne.
  • Etter årsmøtet varter quizmaster Stig-Ottar opp med en nydelig quiz, også her blir det flott premiering til de beste.
  • Vi har også med oss Trevor Jones som kommer til årsmøtet med en rekke Tottenham-effekter som du kan kjøpe. Noen husker han nok godt fra tidligere arrangement og vet at her er det mulig å gjøre et kupp. 

 

Agenda

1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning 2021/22
4. Regnskap 2021/22
5. Budsjett 2022/23
6. Valg ved valgkomiteen
a. Leder velges for to år 
b. To styremedlemmer velges for to år 
c. inntil ett valgkomitemedlem velges for to år
d. revisor velges for ett år
7. Eventuelt

 

Innstilling styret i Tottenhams Venner, valg høst 2022

Det er tre personer på valg til styret for kommende periode. Perioden er på to år og gjelder for sesongen 2022/23 og 2023/24. Det gjelder leder og to styremedlemmer.

  • Valg av leder. Sittende leder Bjørnar Valen ønsker gjenvalg.
  • Valg av styremedlem 1. Sittende styremedlem Marius Solberg Anfinsen ønsker gjenvalg.
  • Valg av styremedlem 2. Sittende styremedlem Kev Robin Kristoffersen ønsker gjenvalg.

Det har ikke kommet inn andre søkere til noen av vervene.


Foto: Action Images via Reuters/Peter Cziborra