Innkalling til årsmøte i Tottenhams Venner

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Få med deg første hjemmekamp på Wembley og årsmøtet i Tottenhams Venner i London. Nå oppdatert med fullstendig saksoversikt og link til saksdokumenter.

Slik blir programmet for årsmøtet: 

  • Kl 19.00: Forfatter Kjell Dahle gir oss en statusrapport for boken Tottenhams Venner er i ferd med å lage. Det blir enkel matservering.
  • Kl 19.30: Årsmøtet gjennomføres.
  • Når dette er ferdig blir det Tottenham-quiz og sosialisering utover kvelden.
  • Det blir åpen bar under hele arrangementet. 

Årsmøtet blir en sosial og hyggelig oppladning til kampen dagen etter, og vi håper at mange har lyst til å bli med oss denne kvelden.

Årsberetning og regnskap kan nå leses ved å klikke her.


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TOTTENHAMS VENNER

Det innkalles herved til årsmøte i Tottenhams Venner. 

Møtet avholdes i London lørdag 19. august 2017.

  • Hvor: Savoy Tup, 2 Savoy Street, Strand. Savoy Tup ligger sentralt i London, nærmere bestemt på the Strand, få minutters gange fra Covent Garden tube. Charing Cross og Leicester Square er andre velkjente tubestasjoner i nærheten. 
  • Når: 19. august 2017, klokken 19.30 (merk at dette er tiden det formelle for årsmøte starter, programmet for kvelden starter 19.00) 

Dagsorden:

1. Møtet er satt

2. Valg av dirigent og referent

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Årsberetning

5. Regnskap 2016/2017

6. Forslag til vedtektsendringer

§14 underpunkt 6 B, annen setning foreslås endres til: Leder og 2 eller 3 styremedlemmer velges det ene året, mens nestleder og de 2 eller 3 siste styremedlemmer velges det påfølgende år.


§14 underpunkt 6D. Følgende setning foreslås lagt til: De eksternevalgkomitemedlemmene velges for 2 år, mens styret utpeker sine representanter årlig.

7. Valg: Tre styremedlemmer er på valg, og valgkomiteens innstilling er vedlagt.

8. Eventuelt

9. Møtet er hevet

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være styret i hende senest to uker i forkant av dette. 

Forslag til vedtektsendringer må til like sendes inn senest en uke i forkant.

Forslag sendes til leder Vidar Edell på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det legges opp til åpen bar under hele arrangementet.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret i Tottenhams Venner

 


Innstilling for valg til styret i Tottenhams venner august 2017

Det er tre personer på valg til styret for kommende periode. Perioden er på to år og gjelder forsesongen 2017/18 og 2018/19. Det gjelder nestleder og to styremedlemmer.


Valg av nestleder.

Sittende nestleder Leif Konrad Borsheim ønsker gjenvalg og valgkomiteen ser ingen grunn til at han ikke velges for to nye år. Leif er rutinert og habil, han gjør en glimrende jobb og styret trenger hans kompetanse videre. Det var videre ingen andre søkere på denne konkretestillingen.

Innstilling:Leif Konrad Borsheim velges som nestleder i neste periode.

Valg av styremedlem 1. Sittende styremedlem Bjørnar Fagerhøi ønsker gjenvalg og valgkomiteen ser ingen grunn til at han ikke velges for to nye år. Bjørnar har hatt et økonomisk ansvar i styret og det er valgkomiteens ønske at han fortsetter med dette. I tillegg ønsker Bjørnar å bidra på flere områder. Bjørnar er stabil og løsningsorientert og er ønsket i styret. Det var videre ingen andre søkere på dette konkrete ansvarsområdet.

Innstilling: Bjørnar Fagerhøi velges som styremedlem 1 i neste periode

Valg av styremedlem 2. Styremedlem Bjørnar Holmem ønsker gjenvalg. Valgkomiteen ønsker allikevel å innstille en ny kandidat. Bjørnars arbeidsoppgaver i styret har vært fokusert rundtmedlemmer og registrering/oppdatering. Valgkomiteen har fått en søker som ønsker å jobbe meddette spesielt. Da det har vært noe uenighet rundt arbeidsoppgaver for sittende medlem, ønsker vi å innstille ny kandidat. Det er også et samlet syn i valgkomiteen at styret har flagget et ønske om regelmessig utlufting i styret. Kandidat Stig-Ottar Engeskaug søker jobben i styret. Han ønsker å jobbe med alt innenfor registreringog medlemmer, har passende formell bakgrunn, er godt kjent med deler av det sittende styret og vil være en positiv ressurs inn i styret.

Innstilling: Stig-Ottar Engeskaug velges som styremedlem 2 i neste periode.

På vegne av valgkomiteen,

Heidi Byom Nilssen (leder).

 


Siste på forumet