Årsmøte Tottenhams Venner

Årsmøte Tottenhams Venner

Publisert av Bjørnar Valen den 18.09.22.

Årsmøte blir avholdt i andre etasje på The Bluecoats pub i 614 High Road, få minutters gange fra stadion. Møtet holdes lørdag 22. oktober klokken 19.00 (engelsk tid).

Vi jobber med et videre opplegg etter den formelle delen, og vil presentere dette så snart det er klart. 

 Det er i år tre verv på valg: Styreleder, samt to styremedlemmer. 

 Styreleder
Som styrets leder er du øverste ansvarlige for driften av foreningen. Arbeidsoppgavene er mange og utover daglige driftsoppgaver jobber du blant annet med formelle ting som innkalling og avholding av styremøter og årsmøte. Du vil også være kontaktperson for media.

 

 Styremedlem, redaktør for digitale medier (nettside og sosiale medier) 
Som redaktør for digitale medier vil oppgavene gå ut på å oppdatere og vedlikeholde innholdet på nettsider og i sosiale medier. Du har også ansvaret for Tottenhams Venners årlige julekalender og påskenøttene som publiseres i sosiale medier.

 

Styremedlem, sekretær og medlemsservice 
Som sekretær og medlemsservice vil du være det viktigste kontaktpunktet for medlemmene våre. Du betjener vår kontakt-epost og telefonnummer og holder blant annet kontroll på medlemsregister, medlemsfakturering og referatskriving fra styremøter.

 

Har du noen spørsmål eller vil søke? 
Har du spørsmål eller er interessert i et av vervene kan du sende epost til valgkomite@tottenhamsvenner.no for å melde ditt kandidatur.

 Frist for å melde kandidatur til vervene er tre uker før årsmøte, altså innen utgangen av 30. september.

 Har du andre saker som ønskes tatt opp på årsmøte? Dette må meldes inn senest to uker før årsmøte, altså innen utgangen av 7. oktober. Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig en uke før årsmøte. 

 

Foto: Action Images via Reuters/Peter Cziborra