Årsmøte i London fredag 18. august

Årsmøte i London fredag 18. august

Publisert av Marius Solberg Anfinsen den 10.08.23.

Årsmøte blir avholdt i London, fredag 18. august.

Sted: Ora Brewing - adressen er Unit 16a, Rosebery Industrial Park, London N17 9SR
Tidspunkt: ca. klokken 19:00, lokal tid

Det er kvelden før første hjemmekamp, og dørene åpner klokken 18. Det formelle rundt årsmøte starter ca. kl 19.

Alle som møter opp i tide til årsmøte vil få utdelt et lodd og være med i trekning av fine premier. Etter årsmøte blir det Stig-Ottars fantastiske quiz for de som ønsker å delta på denne, samt videre sosialisering med hyggelige folk.

Skulle du ønske (trenge) å kjøpe flotte drakter og annet så stiller vår trofaste Trevor Jones opp med et solid utvalg.

 

Agenda årsmøte

1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Styrets årsberetning 2022/23

4. Regnskap 2022/23

5. Budsjett 2023/24

6. Valg ved valgkomiteen

            a. Nestleder velges for to år

            b. Tre styremedlemmer velges for to år

            c. inntil ett valgkomitemedlem velges for to år

            d. revisor velges for ett år

7. Eventuelt